Περιβόλι Μεσοχώρι

Περιβόλι Μεσοχώρι

Περιβόλι Μεσοχώρι
Περιβόλι Μεσοχώρι
Λίστα Καταγραφών
Επιπλέον Πληροφορίες

Α Πλευρά:

Βινι βιαρα σι προυμουβιαρα
Φιτσιορι μπαρμπατσ
Ναπαρτι ντι λαϊ αμαρι
Νι αλ γκαϊ ντι μουντι
Εστανου νου γινου φουμελι

 

Β Πλευρά:

Ποντα ντι ασουρουνα
Αναμισα ντι ντοϊ λαϊ μουντζ
Μωρή Λενίτσα τον Γιαλό
Ναθιματς ματα (φαρσιαρότικο)
Ω μοϊ φιατα μουσιατα (φαρσιαρότικο)_
Λα πατρου τσιντσι μαρμαρι
Γυρίζω τριγυρίζω

Τύπος Συλλογής: 
Ανέκδοτη Καταγραφή
Φυσική Περιγραφή Συλλογής : 
Κασέτα
Αριθμός Καταγραφών: 
12
Πηγή Αρχείου: 
Αρχείο Γιώργου Μανέκα
Θέση Τεκμηρίου: 
Δισκοθήκη Συλλόγου Βλάχων Βέροιας
Συντελεστές: 

Στέργιος Τσιλινης, Γιώργης Γίτσης, Λάκης Ζιόμπορος, Χρήστος Μπούφας, Ζήσης, Γιώργος Μανέκας, Φώτης Καραβιώτης

Δράση του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά που υλοποιείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επικοινωνία

Βερόης και Εβραίων Μαρτύρων 1, Βέροια, 59131

2331 064315

info@vlahoi-archive.gr

vlahoi-archive.gr

«Η δράση υλοποιείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού»