Ψηφιακό Αποθετήριο της Μουσικής των Βλάχων
Δράση του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας (2023) με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003)
.
.
Ψηφιακό Αποθετήριο της Μουσικής των Βλάχων
Δράση του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας (2023) με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003)
.
.
Ψηφιακό Αποθετήριο της Μουσικής των Βλάχων
Δράση του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας (2023) με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003)
.
.
Ψηφιακό Αποθετήριο της Μουσικής των Βλάχων
Δράση του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας (2023) με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003)
.
.

Ψηφιακό Αποθετήριο της Μουσικής των Βλάχων

Ψηφιακό Αποθετήριο της Μουσικής των Βλάχων
Το Project

Το εγχείρημα με τίτλο: «Ψηφιακό Αποθετήριο της Μουσικής των Βλάχων» που υλοποιεί ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας, φιλοδοξεί να αποτελέσει μία δημόσια πλατφόρμα μελέτης, προβολής και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης των Βλάχων. Η δράση υλοποιείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού (2023).

Ψηφιακό Αποθετήριο της Μουσικής των Βλάχων
Αρχείο Καταγραφών

Αναζητήστε καταγραφές επιλέγοντας από τα διαθέσιμα κριτήρια ή περιηγηθείτε απευθείας στον διαδραστικό χάρτη. Η γεωγραφική ταξινόμηση των καταγραφών έγινε με βάση τον τόπο καταγραφής ή έκδοσης και οι διδόμενες πληροφορίες (τίτλοι, ονόματα συντελεστών, χρονολογία, τόπος καταγραφής κ.ά.) προκύπτουν αποκλειστικά από τους πληροφορητές ή αναγράφονται στο φυσικό τεκμήριο.

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ

Ποιες είναι οι μουσικές των Βλάχων; Αυτές που καθορίζουν τις πολιτισμικές τους ενσώματες πρακτικές; Είναι αμιγώς φωνητικές ή εκφράζονται πλέον αποκλειστικά μέσω των μουσικών οργάνων (με όποιου τύπου κομπανίες); Είναι παντού ίδιες; [...] Γιώργος Κοκκώνης, Μουσικολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Πηγές Αρχείου

Το πολυποίκιλο υλικό του Ψηφιακού Αποθετηρίου της Μουσικής των Βλάχων αποτελεί ευγενική συνεισφορά μουσικών, συλλεκτών, ερευνητών και πρωτίστως καρπό της μακρόχρονης έρευνας του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας.

Δράση του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά που υλοποιείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επικοινωνία

Βερόης και Εβραίων Μαρτύρων 1, Βέροια, 59131

2331 064315

info@vlahoi-archive.gr

vlahoi-archive.gr

«Η δράση υλοποιείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού»